กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานพิธีเปิดตัวงานแสดงสินค้า My Karachi ครั้งที่ 16 ปี 2019 ข่าว

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงานพิธีเปิดตัวงานแสดงสินค้า My Karachi ครั้งที่ 16 ปี 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวการแสดงสินค้า My Karachi 2019 – Oasis of Harmony ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 ซึ่งจัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองการาจี ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้รับมอบโล่ที่ระลึกจาก ดร. Arif Alvi ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้า My Karachi 2018 ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนเมษายน 2561

On 3rd November 2018, Mr. Thatree Chauvachata, Consul General attended a launching ceremony of 16th International My Karachi – Oasis of Harmony Exhibition 2019, hosted by Karachi Chamber of Commerce and Industry. In this occasion, Dr. Arif Alvi, President of the Islamic Republic of Pakistan presented special memento to Consul General for the Consulate’s support of My Karachi Exhibition 2018.