ข่าวเด่น/Top Stories : มอบถุงยังชีพ (Reaching Thai: Part 5) ข่าว

ข่าวเด่น/Top Stories : มอบถุงยังชีพ (Reaching Thai: Part 5)

19 มิถุนายน 2563: นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้มอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้แก่นักศึกษาไทย ที่หอพักมหาวิทยาลัย Binoria จำนวน 52 คน ที่ยังคงพำนักอยู่ในเมืองการาจี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึงรัฐาลแคว้นซินด์ ได้ประกาศปิดเมืองต่อไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ในถุงยังชีพดังกล่าว นอกจากสิ่งบริโภคแล้ว ยังประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดฯ เช่น เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือ วิตามินซี เป็นต้น
การมอบถุงยังชีพครั้งนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 5 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยครั้งแรก มอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 และ ครั้งที่ 4 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563