ข่าวเด่น/Top Stories : อพยพนักศึกษากลับไทย ข่าว

ข่าวเด่น/Top Stories : อพยพนักศึกษากลับไทย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำ ประเทศไทยจัดเที่ยวบินพิเศษสายการบิน Pakistan International Airline (PIA) ที่ PK 8892 เส้นทางเมืองละฮอร์-กรุงเทพฯ- เมืองละฮอร์ นำคณะคนไทยจากกรุงอิสลามาบัด เมืองละฮอร์ เมืองการาจี และเมืองอื่น ๆ ประกอบด้วยครอบครัวข้าราชการที่มีภารกิจในประเทศไทย นักศึกษาคณะดะวะห์ พ่อครัวคนไทย และครอบครัวคนไทยรวม 20 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีนักการทูตปากีสถานและครอบครัว รวม 3 คน และคนลาวตั้งครรภ์ 1 คนซึ่งเป็นภริยาพ่อครัวคนไทย ร่วมเดินทางไปด้วย โดยเที่ยวบินขากลับจากกรุงเทพฯ จะนำคนชาติปากีสถาน และนายอภิพันธุ์ ชี้เจริญ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับไปยังปากีสถานด้วย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาขาติ Allama Iqbal International Airport เมืองละฮอร์ เวลา 06:00 น. มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกันเวลา 12:10 น. (เวลาประเทศไทย) โดยผู้โดยสารรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเอง และทุกคนมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นลบ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน อนึ่ง การส่งคนไทยกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำ ปทท รัฐบาลกลางและรัฐบาลแคว้นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดและ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงฯ และท่านผู้บริหารกระทรวงฯ ท่านอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล/ท่านอธิบดีและเจ้าหน้ที่กรมเอเชียใต้ฯ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง