ข่าวเด่น/Top Stories : ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข่าว

ข่าวเด่น/Top Stories : ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการ สกญ. โดยมีข้าราชการพร้อมครอบครัว ได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ กงสุลใหญ่ธาตรี เชาวชตา ได้อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และนำกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา ราชินีหลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร