ประกาศ / Announcements : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ข่าว

ประกาศ / Announcements : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

วีดิทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561
 
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สำนักงานการค้าฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เชิญรับชมวีดิทัศน์พระราชทานรางวัลฯ ดังกล่าว ได้ที่ http://bit.ly/2IMrcAu