การศึกษา,กิจกรรมนักศึกษาไทยในการาจี ข่าว

การศึกษา,กิจกรรมนักศึกษาไทยในการาจี

  • Thai Food Festival @Binoria University Karachi
  • กิจกรรมนักศึกในการาจี
    กิจกรรมนักศึกในการาจี
    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 สถานกงสุลใหญ่ร่วมกับนักศึกษาไทยมุสลิมในเมืองการาจีได้จัดกิจกรรมวันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยมุสลิมในเมืองการาจีและเขตอาณา และนักศึกษาไทยมุสลิมจากอิสลามาบัดจำนวน 33 คน ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 170 รวมทั้งข้าราชการจาก สอท. อิสลามาบัด ชุมชนไทยในการาจีและนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในเมืองการาจีเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อังกฤษ ศรีลังกา และแอฟริกา เป็นต้น
    29 ส.ค. 2555