ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • Repatriation to Thaialnd New
  10 July 2020: The Thai Consul General and staff saw the Thai passport holders off at the Royal Thai Consulate-General, Karachi. Another batch of Thai citizens took a coach rented by the RTCG from Karachi to Islamabad. The batch will take the Thai Smile flight WE8130 from Islamabad International Airport to Suvarnabhumi Airport, expected to arrive Bangkok on 12 July 2020 at 7.10 AM.
 • Covid-19 testing at the Royal Thai Consulate-General New
  9 July 2020: 25 Thais living in Karachi and nearby cities had covid-19 testing at the Royal Thai Consulate-General, Karachi before going to Islamabad to board a special flight to Bangkok on 11 July 2020.
 • มอบถุงยังชีพ (Reaching Thai: Part 5)
  19 มิถุนายน 2563: นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้มอบหมายให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ให้แก่นักศึกษาไทย ที่หอพักมหาวิทยาลัย Binoria จำนวน 52 คน ที่ยังคงพำนักอยู่ในเมืองการาจี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึงรัฐาลแคว้นซินด์ ได้ประกาศปิดเมืองต่อไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ในถุงยังชีพดังกล่าว นอกจากสิ่งบริโภคแล้ว ยังประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดฯ เช่น เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือ วิตามินซี เป็นต้น การมอบถุงยังชีพครั้งนี้ เป็นการมอบครั้งที่ 5 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยครั้งแรก มอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 และ ครั้งที่ 4 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2563
 • อพยพนักศึกษากลับไทย
  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำ ประเทศไทยจัดเที่ยวบินพิเศษสายการบิน Pakistan International Airline (PIA) ที่ PK 8892 เส้นทางเมืองละฮอร์-กรุงเทพฯ- เมืองละฮอร์ นำคณะคนไทยจากกรุงอิสลามาบัด เมืองละฮอร์ เมืองการาจี และเมืองอื่น ๆ ประกอบด้วยครอบครัวข้าราชการที่มีภารกิจในประเทศไทย นักศึกษาคณะดะวะห์ พ่อครัวคนไทย และครอบครัวคนไทยรวม 20 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีนักการทูตปากีสถานและครอบครัว รวม 3 คน และคนลาวตั้งครรภ์ 1 คนซึ่งเป็นภริยาพ่อครัวคนไทย ร่วมเดินทางไปด้วย โดยเที่ยวบินขากลับจากกรุงเทพฯ จะนำคนชาติปากีสถาน และนายอภิพันธุ์ ชี้เจริญ รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับไปยังปากีสถานด้วย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาขาติ Allama Iqbal International Airport เมืองละฮอร์ เวลา 06:00 น. มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันเดียวกันเวลา 12:10 น. (เวลาประเทศไทย) โดยผู้โดยสารรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเอง และทุกคนมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เป็นลบ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน อนึ่ง การส่งคนไทยกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำ ปทท รัฐบาลกลางและรัฐบาลแคว้นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดและ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงฯ และท่านผู้บริหารกระทรวงฯ ท่านอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล/ท่านอธิบดีและเจ้าหน้ที่กรมเอเชียใต้ฯ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

Royal Thai Consulate-General           
151, Main Khayaban -e- Hafiz,
Phase-VI, Defence Housing Authority,
Karachi

Office Hours: Monday to Friday
8.30 - 16.30


Visa Submission :  8.30 - 10.30
Visa Delivery : 11.00 - 12.00

Tel.  (92-21)  3585 5405 - 6
Fax. (92-21)  3585 5404
E-mail : apipan@hotmail.com

 • thaiairways