ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

Royal Thai Consulate-General           
151, Main Khayaban -e- Hafiz,
Phase-VI, Defence Housing Authority,
Karachi

Tel.  (92-21)  3585 5405 - 6
Fax. (92-21)  3585 5404
E-mail : thaikhi@mfa.go.th

OFFICIAL HOLIDAYS 2015

  • thaiairways