• .....  โดยที่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘  การาจีมีสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิ ๔๐ ถึง ๔๕ องศาเซลเซียส (ร้อนที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา)  จึงขอให้คนไทยระวังสุขภาพดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและสัมผัสแดดจัด .....

  • The Royal Thai Consulate General, Karachi will observe the following timings during the holy month Ramadan.click

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • งานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับนายสุวัฒน์ แก้วสุข ในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายอารีฟ สุเลมาน ประธานสมาคมมิตรภาพและสภาธุรกิจปากีสถาน-ไทย พร้อมด้วยสมาชิกสมาคม ได้เป็นเจ้าภาพ งานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับนายสุวัฒน์ แก้วสุข ในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ On 14th May 2015, Mr. Arif Suleman, President of Pakistani-Thai FriendshipAssociation and Business Forum, kindly hosted a reception to welcomeMr. Suwat Kaewsook, Thai Consul-General, who arrived in Karachi to officially assume his duty since 24th March 2015.
  • กิจกรรมนักเรียนไทย
    เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558 นายสุวัฒน์ แก้วสุข กงสุลใหญ่และภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีของสมาคมนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สถานกงสุลใหญ่ ฯให้การสนับสนุนมาทุกปี ปัจจุบันมีนักเรียนไทยกำลังศึกษาอยู่ที่เมืองการาจี ประมาณ 300 คน

Royal Thai Consulate-General           
151, Main Khayaban -e- Hafiz,
Phase-VI, Defence Housing Authority,
Karachi

Tel.  (92-21)  3585 5405 - 6
Fax. (92-21)  3585 5404
E-mail : thaikhi@mfa.go.th

OFFICIAL HOLIDAYS 2015

  • thaiairways