ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สังสรรค์เทศกาล Eid – ul – Fitr กับนักเรียนไทยในเมืองการาจี
  Eid ul Fitr (อีดิลฟิฏรี) หรือ วันเฉลิมฉลองการออกศีลอดของชาวมุสลิมทั่วโลก เป็นเทศกาลฉลองการสิ้นสุดของการถือศีลอด รอมะฎอน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และถือเป็นวันหยุดยาวห้าวันในประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม) สำหรับนักเรียนไทยกว่า ๒๐๐ คนในเมืองการาจี ได้เดินทางมารวมตัวกันที่สนามกีฬาฟุตบอลซามซามาเพื่อฉลองอีดิลฟิฏรีกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเป็นกันเอง ประกอบด้วย การเล่นกีฬา สังสรรค์พบปะเพื่อนใหม่และรับประทานอาหารร่วมกัน
 • การประชุมและบรรยายทางวิชาการให้คณะกุมารแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน National Institute of Child Health แห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ (Professor Suttipong Wacharasindhu, MD) หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ ว่าที่ประธานองค์กร Asia Pacfic Ped Endocrine Society (APPES) ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและบรรยายทางวิชาการให้คณะกุมารแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน National Institute of Child Health แห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ โรงแรม Marriott เมืองการาจี
 • งานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับนายสุวัฒน์ แก้วสุข ในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายอารีฟ สุเลมาน ประธานสมาคมมิตรภาพและสภาธุรกิจปากีสถาน-ไทย พร้อมด้วยสมาชิกสมาคม ได้เป็นเจ้าภาพ งานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับนายสุวัฒน์ แก้วสุข ในโอกาสเดินทางมารับหน้าที่ กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ On 14th May 2015, Mr. Arif Suleman, President of Pakistani-Thai FriendshipAssociation and Business Forum, kindly hosted a reception to welcomeMr. Suwat Kaewsook, Thai Consul-General, who arrived in Karachi to officially assume his duty since 24th March 2015.
 • กิจกรรมนักเรียนไทย
  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558 นายสุวัฒน์ แก้วสุข กงสุลใหญ่และภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีของสมาคมนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สถานกงสุลใหญ่ ฯให้การสนับสนุนมาทุกปี ปัจจุบันมีนักเรียนไทยกำลังศึกษาอยู่ที่เมืองการาจี ประมาณ 300 คน

Royal Thai Consulate-General           
151, Main Khayaban -e- Hafiz,
Phase-VI, Defence Housing Authority,
Karachi

Tel.  (92-21)  3585 5405 - 6
Fax. (92-21)  3585 5404
E-mail : thaikhi@mfa.go.th

OFFICIAL HOLIDAYS 2015

 • thaiairways