• สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชม. ดังนี้  : ๐๕๖ ๘๐๘ ๑๒๒๔ / ๐๕๖ ๘๒๑ ๒๒๐๓

ติดต่อ :

Tel.      (966-12) 665-5317
Fax.     (966-12) 665-5318, 284-4074
E-mail: thaiconsulate.jed@mfa.mail.go.th 
Office Hours : 09.00 hrs. - 16.00 hrs. (Break: 12.30 – 13.30 hrs.)
(Sunday - Thursday)

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลืออพยพคนไทย

  • Thailand Elite
  • Online Application for Visa on Arrival (VOA)
  • แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ
  • สำนักการแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  • รัฐบาลไทย
  • กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา