ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ติดต่อ :

Tel. (62-21) 29328190 - 94 
Fax. (62-21) 2932-8199, 2932-8201,2932-8213
Email. thaijkt@biz.net.id

 

เวลาทำการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00-17.00 น.


เวลายื่น-รับเอกสารฝ่ายกงสุล:
วันจันทร์ - วันศุกร์
การยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราหรือขอรับรองเอกสาร
เวลา 09.00-12.00 น.
การรับเอกสาร
เวลา 13.30-15.00 น.


หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:
+62 8 1118 6253
(กรณีคนไทยตกทุกข์หรือหนังสือเดินทางสูญหาย)