• ท่านสามารถกรอกแบบรายงานตัวคนไทยที่พำนักอยู่ในอินโดนีเซียตามลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1GChI8t-dZVlAvteCvvlzBUJijQ7LNEdpDGNEdfMNrOY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link เพื่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ในการกระจายข่าวสารสำคัญต่างๆ และให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีความจำเป็น

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
  • เหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงจาการ์ตา
    ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559 ขณะนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท ในช่วงนี้ ขอให้ชาวไทยในอินโดนีเซียหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ และหากมีกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +62 811 186 253
  • ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม Bike for Dad ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ พื้นที่รอบสนามกีฬา Bung Karno Main Stadium
    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ขอเชิญชวนชาวไทยในอินโดนีเซียร่วมกิจกรรม “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมๆ กับประเทศไทยและชุมชนไทยทั่วโลก โดยผู้ที่สนใจที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.
  • การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (Multiple Entry Tourist Visa)
    ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรที่อินโดนีเซียสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้เข้า-ออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry Tourist Visa) หรือ METV ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สถานกงสุลกิตติมศักด์ ณ เมืองเด็นปาซาร์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองเมดาน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองสุราบายา

ปฏิทินกิจกรรม 

ดูทั้งหมด

ติดต่อ :

Tel. (62-21) 29328190 - 94 
Fax. (62-21) 2932-8199, 2932-8201,2932-8213
Email. thaijkt@biz.net.id

  • Prince Mahidol Award Foundation