ข่าวเด่น : สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด จัดงานถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร News

ข่าวเด่น : สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด จัดงานถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

            เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้จัดงานถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล