ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธานบริษัท Jobs Group Creating Opportunities News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธานบริษัท Jobs Group Creating Opportunities

            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับ Mr. A. Imran Shauket ประธานบริษัท Jobs Group Creating Opportunities เพื่อหารือเรื่องแนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน