ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือประธานบริษัท Gulf Trading Company  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือประธานบริษัท Gulf Trading Company

            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับ Mr. Syed Ahmad ประธานบริษัท Gulf Trading Company อิสลามาบัดเพื่อ หารือเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับปากีสถาน