ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมหอการค้าและอุตสาหกรรมอิสลามาบัด News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมหอการค้าและอุตสาหกรรมอิสลามาบัด

             เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้ไปเยี่ยมชมหอการค้าและอุตสาหกรรมอิสลามาบัดพร้อมกับได้พบหารือกับ Sheikh Pervez Ahmed รองประธานอาวุโสและกลุ่ม   นักธุรกิจของหอการค้าฯ ถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับปากีสถาน