ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือ CEO กลุ่มบริษัทในเครือ Amna Malik  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือ CEO กลุ่มบริษัทในเครือ Amna Malik

             เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาง Amna Malik ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ Amna Malik ซึ่งดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน สถาปัตยกรรม การค้าและเหมือง และดำรงตำแหน่งประธานด้านการค้าและการลงทุน สมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมปากีสถาน เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับปากีสถาน