ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองราวัลปินดี News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองราวัลปินดี

      เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองราวัลปินดีและร่วมประชุมกับผู้บริหารและสมาชิกหอการค้าฯ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศ