ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือผู้บริหารธนาคาร Alfalah อิสลามาบัด News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือผู้บริหารธนาคาร Alfalah อิสลามาบัด

               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Jamil Ahmed Savul ผู้จัดการใหญ่ และนาง Farhana Hussain ผู้จัดการสาขา ธนาคาร Alfalah ในเขต Diplomatic Enclave กรุงอิสลามาบัดเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือเรื่องการบริการทางการเงินระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และธนาคาร