ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้ว่าการโรตารีสากล ภาค 3272 ของปากีสถาน วาระปี 2559 -2560 News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้ว่าการโรตารีสากล ภาค 3272 ของปากีสถาน วาระปี 2559 -2560

           เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้พบหารือกับนาย Mir Arif Ali ผู้ว่าการโรตารีสากล ภาค 3272 ของปากีสถาน วาระปี 2559 -2560  เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ในไทยและปากีสถาน เช่น ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และความอยู่ดีกินดีของประชาชน