ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงานวันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษาไทยในอิสลามาบัด News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงานวันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษาไทยในอิสลามาบัด

            เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดงานวันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษาไทยในอิสลามาบัดที่สนามกีฬาจินนาห์ โดยมีนักศึกษากว่า 100 คนจากกรุงอิสลามาบัดและเมืองใกล้เคียง ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและครอบครัวและชุมชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลล์ วอลเลย์บอลล์ แชร์บอลล์ วิ่งกระสอบ แข่งกินวิบาก เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย นักศึกษาไทยและชุมชนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในปากีสถานและเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างกัน