ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ หารือกับสมาคมนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัด News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ หารือกับสมาคมนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัด

             เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้ประชุมหารือกับประธานและสมาชิกสมาคมนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัดเรื่องการสนับสนุนการจัดงานกีฬาเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัด