ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

            เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในเวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้นำข้าราชการในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา และในเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้นำข้าราชการพร้อมชุมชนไทยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที