ข่าวเด่น : นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม Madrasah Arabiah Raiwind เมืองละฮอร์ News

ข่าวเด่น : นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม Madrasah Arabiah Raiwind เมืองละฮอร์

           เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2562 นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเเละนักศึกษาไทยในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม Madrasah Arabiah Raiwind เมืองละฮอร์ โดยได้ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนฯ ที่ได้ดูเเลนักศึกษาไทยจำนวน 75 คนเป็นอย่างดีเเละให้ความร่วมมือในการประสานงานกับ สอท. อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ในโอกาสเดียวกันนี้ นายพรภพฯ ยังได้พบปะนักศึกษาเเละเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของ สอท. รวมทั้งโอกาสวันสำคัญของไทย เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ งานวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม เเละกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ตลอดจนโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะและศักยภาพสำหรับนักศึกษาไทยต่อไปในอนาคต โดยหากนักศึกษาเห็นว่าควรมีโครงการใดที่เป็นประโยชน์ก็สามารถแจ้งมายัง สอท. ได้