ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

                 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยนายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดซึ่งเป็นประธานในพิธีฯ ได้นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และชุมชนไทยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รวมถึงลูกจ้างท้องถิ่นจำนวนกว่า ๖๐ คน ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน

                หลังจากนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดนำเหล่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และชุมชนไทยไปยังบ้านเด็กด้อยโอกาส Edhi Homes and Orphanage Centre เพื่อมอบอาหารกลางวันและสิ่งของที่รวบรวมจากประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว