ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการลงทุน News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการลงทุน

           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและบริษัทที่ปรึกษาภายใต้โครงการศึกษาระเบียบการลงทุนและการทำธุรกิจ ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ประจำปี 2562 ได้เข้าพบเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในปากีสถานจากนายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดและทีมประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลก่อนที่จะพบหารือกับหน่วยงานปากีสถานต่าง ๆ ตามกำหนดการนัดหมายในวันต่อ ๆ ไป