ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับพิธีถวายพระพรชัยมงคลในประเทศไทย โดยมีข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประชาชนชาวไทยในปากีสถานและครอบครัวจำนวน ๕๕ คน เข้าร่วม พิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน