ข่าวเด่น : กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก :    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น     พระราชกุศล (จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน Mashal Model School)        News

ข่าวเด่น : กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล (จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน Mashal Model School)

                เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.  นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด นำข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และตัวแทนกลุ่มคนไทยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มชายขอบและผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียน Mashal Model School ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนแออัดในกรุง    อิสลามาบัด โดยมี นาง Zeba Husain ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและคณะนักเรียนได้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในอดีตรวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนแห่งนี้ โดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ประจำกรุงอิสลามาบัดได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาและของเด็กเล่นให้แก่โรงเรียน ฯ ด้วย