ข่าวเด่น : กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดกิจกรรมทางศาสนา News

ข่าวเด่น : กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดกิจกรรมทางศาสนา

           เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด โดยมีนายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เป็นประธาน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 09.00  น.              -   ข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประชาชนไทยใน ปากีสถานและครอบครัว พร้อมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ                                                                                                                        
                                    -   ประธานชี้แจงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

                                    -   ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

                                    - ผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งเป็นชาวมุสลิมประกอบพิธีดุอาร์ขอพร                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับชุมชนไทยและจัดแสดงนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมด้วยซึ่งเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562