ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Imran Shauket ที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฯปากีสถาน News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Imran Shauket ที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฯปากีสถาน

             เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Imran Shauket ที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปากีสถาน โดยมีการหารือเรื่องความร่วมมือของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและการศึกษาอารยธรรมยุคคันธาระ