ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Nomar Naeem รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Binoria University International News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับนาย Nomar Naeem รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Binoria University International

             เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับนาย Nomar Naeem รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Binoria University International แห่งเมืองการาจีและคณะ โดยมีการหารือเรื่องการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการหารือเรื่องความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทย โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญให้ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประจำปีของมหาวิทยาลัย