ข่าวเด่น : วันแข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคีประจำปี News

ข่าวเด่น : วันแข่งขันกีฬาเชื่อมสามัคคีประจำปี

           เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดวันกีฬาเชื่อมสามัคคี ประจำปี 2562 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาคมนักศึกษาไทย ณ กรุงอิสลามาบัดจัดขึ้น ณ สนามกีฬาจินนาห์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและครอบครัว นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย International Islamic University, Islamabad และ ชุมชนไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีการแข่งขันกีฬาและเล่นเกมส์หลายชนิด อาทิเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล วิ่งผลัด วิ่งกระสอบ ชักเย่อ เกมส์แข่งขันเหยียบลูกโป่ง เป็นต้น ซึ่งการจัดงานประจำปีดังกล่าวนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษาและชาวไทยซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอาณาของ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสนับสนุนนักศึกษาและชาวไทยเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ