ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด มอบเงินอุดหนุนของรัฐบาลไทยให้สมาคมนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัด News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด มอบเงินอุดหนุนของรัฐบาลไทยให้สมาคมนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัด

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด ได้มอบเงินอุดหนุนสมาคมองค์กรท้องถิ่น กลุ่มคนไทย เจ้าหน้าที่ พลเมืองดีให้แก่สมาคมนักศึกษาไทยในกรุงอิสลามาบัด เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการสมาคม จัดกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกงสุลในหมู่นักศึกษาไทยประจำปี 2562