ข่าวเด่น : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand ณ กรุงอิสลามาบัด News

ข่าวเด่น : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand ณ กรุงอิสลามาบัด

           เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานการเปิดกิจกรรม Amazing Thailand Roadshow to Pakistan 2019 ที่ห้องเคคาชาน โรงแรมเซรีน่า กรุงอิสลามาบัด โดย คณะผู้แทนซึ่งนำโดยนายกฤษฎา รัตนพฤกษ์  ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ททท.ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ททท. ผู้แทนบริษัทท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท โรงพยาบาลและผู้แทนจากบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งเข้าร่วมงานเพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการบริการของไทยแก่บริษัทท่องเที่ยวและสื่อปากีสถานที่เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของชาวปากีสถานผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและแผนสื่อสารการตลาดแบบใหม่ และระหว่างการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ได้มีการจัดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศด้วย