สารสนเทศ ประเทศไทย : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 News

สารสนเทศ ประเทศไทย : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 20.15 น.

สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

วันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทยเพิ่งผ่านพ้นไป หลายคนคงได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อน เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติมิตร กราบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกัน สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ก็มีเรื่องที่น่ายินดีหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงงานประมงไทย 68 คน ที่รัฐได้ช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 ทันวันครอบครัวช่วงสงกรานต์พอดี คงมีความสุขมากเพราะว่าหลายปีมาแล้ว ที่ต้องไปตกระกำลำบากอยู่ต่างประเทศ ฉะนั้นทุกคน รัฐบาลจะนำเข้าสู่ระบบการเยียวยาของรัฐ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ การมอบเงินช่วยเหลือกลับภูมิลำเนา และการจัดหาสถานที่พักชั่วคราว หากจำเป็น โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จะบูรณาการ ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็จะติดตามช่วยเหลือ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ก็ยังมีหลายคนที่ยังตกระกำลำบากอยู่ คงต้องทยอยช่วยเหลือต่อ ๆ ไป จนกว่าจะครบถ้วน และจะมุ่งเน้นการป้องกันการถูกล่อลวง ทำลายกระบวนการทั้งหมด ทั้งเจ้าหน้าที่ ทั้งผู้ที่ทำผิดกฎหมายด้วย ไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในอนาคตต่อไปให้ได้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัคร ตำรวจ ทหาร ที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัย ส่งพี่น้องประชาชน และลูกหลานไทย เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ ในห้วงสงกรานต์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ร่วมมือ ร่วมใจกัน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์อันงดงามของไทยเรา มีการปฏิบัติตามข้อแนะนำของภาครัฐ ในการร่วมกันแต่งกายตามประเพณี รดน้ำคลายร้อนไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น รวมทั้งการโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำไร้แอลกอฮอล์ อันจะเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งและอุบัติเหตุ นานแล้วที่เรารณรงค์เพียงแค่การออกนโยบาย แต่ไม่เน้นการปฏิบัติ เราก็เริ่มเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น การบังคับใช้กติกาสังคมอย่างจริงจัง ในบางครั้งเยาวชนรุ่นใหม่หลงลืมวัฒนธรรมอันดีงาม แล้วกลับคุ้นชินกับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่อารยธรรมไทย การสนุกสนานต้องมีขอบเขต มีขีดจำกัด อย่างที่รัฐบาลได้กำหนดข้อแนะนำไป 8 ประการ ก็เห็นมีคนต่อว่าเหมือนกันว่าทำไมต้องไปกำหนดด้วย ผมก็ไม่เห็นว่า 8 ข้อมีผลเสียกับใครเลย เพียงแต่ว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียต่อประเพณีของเรา หรือใครคิดว่าถูกต้อง ก็บอกรัฐบาลก็แล้วกัน เช่น ห้ามแต่งกายโป๊ ล่อแหลมต่าง ๆ เหล่านี้ ผมไม่เห็นสร้างสรรค์อะไรเลย คนที่มาติ ๆ อยู่ทุกวันนี้ บอกว่าการท่องเที่ยวปีนี้ สงกรานต์ปีนี้หงอย เพราะว่า มี 8 มาตรการของรัฐมาเลยทำให้ไม่สนุก ก็ไปคิดกันเอาเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราทำต่อไปเหล่านั้น เอกลักษณ์ความเป็นไทย ก็จะไม่หลงเหลืออีกเลย ให้ภาคภูมิใจ

วันนี้ มีทั้งชาวต่างชาติเข้ามาประเทศของเรา คนไทยมาเที่ยวกันเอง ถ้าต่างชาติเขาต้องการสัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์งดงามชองชาติ เพราะฉะนั้นการต้อนรับขับสู้ ด้วย “ยิ้มสยาม” และความมีน้ำใจของคนไทยแล้ว และให้รับทราบถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันงดงาม ซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลก และจะเป็นสิ่งดึงดูดให้ชาวโลกเดินทางมาพักผ่อน มาศึกษาความเป็นไทย วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ซึ่งอาจจะหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว แต่คนไทยอยากจะเป็นอย่างเขา ผมก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกัน

สำหรับ ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม พิสูจน์แล้วว่ายอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะนี้เพิ่มขึ้น 20 กว่า % ในไตรมาสแรกของปีนี้ ฉะนั้นอย่าไปเชื่อตัวเลขอื่น ๆ และเพิ่มขึ้น 30 กว่า % ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็ไปดูแล้วกันว่าเขานำข้อมูลมาจากไหน ถ้าหากว่าเราเลิกขัดแย้งกันเอง เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล ผู้ที่มาเยือนก็จะรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระหว่างใช้ชีวิตในเมืองไทย ก็ช่วยกันชักชวนกันกลับมาเที่ยวใหม่อีกครั้งปีหน้า เราก็อาจจะมีอะไรใหม่ ๆ ขึ้นมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีของไทย เราจัดการท่องเที่ยวทั้งปี ปีนี้เป็นปีแห่งท่องเที่ยว วิถีไทย ช่วยกันเชิญมา หรือช่วยกันไปเที่ยวด้วย เวลาวันว่าง หยุดจากราชการต่าง ๆ

ในส่วนของการสร้างจิตสำนึกนั้น คำว่า “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” จะเป็นสิ่งที่ทำได้เลย ทำทันที ส่วนสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลา อาศัยความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนก็คือในเรื่องของการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน ซึ่งวันนี้เรามีความพร้อมที่จะเริ่มการปฏิรูป บ้านเมืองสงบร่มเย็นพอสมควร รัฐบาลมีเอกภาพในการบริหารงานแผ่นดิน สามารถที่จะบูรณาการงานทุกกระทรวงให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วก็ทุกคนจะต้องมองผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ก็ขอให้พี่น้องทุกคน ทุกภาคส่วน ช่วยกันหยิบยื่นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้โอกาสนี้ ในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ ซี่งเราเริ่มต้นมาได้แต่เพียงเล็กน้อย ถ้าพูดถึงการบริหารราชการทำไปได้มาก แต่เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปที่ต้องทำใหม่ อะไรเหล่านี้ เพียงเริ่มต้นเท่านั้นเอง ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร เราต้องเดินหน้าปฏิรูปประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และหลุดพ้นจากคำว่ากับดักทางการเมืองอย่างยั่งยืน

วันนี้ ผมมีบุคคลตัวอย่าง ที่หลายคนอาจรู้จักกันดีมานานแล้ว ในนาม “มนุษย์เพนกวิน” เป็นตัวอย่างของการไม่ยอมแพ้ สู้ชีวิต คิดบวก และที่สำคัญคือ การไม่ทำตนให้เป็นภาระสังคม แต่กลับช่วยสร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติให้งดงาม ในขีดความสามารถของตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านร่างกายของเขาเอง

คนดีที่ผมอยากจะพูดถึง คือ คุณเอกชัย วรรณแก้ว แม้ไร้แขนทั้งสองข้าง แต่เขากลับสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เขาจบปริญญาตรี คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง จากนั้นก็อาศัยวิชาชีพ ออกไปวาดรูปตามงานต่าง ๆ ได้รายได้มาช่วยปลดหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้แม่ ปลูกบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัว ส่งเสียเงินให้แม่ทุกเดือน

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณเอกชัยฯ ยึดถือในการดำรงชีวิต ก็คือ“โอกาสคนเราไม่เท่ากัน ต้องใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุด” ส่วนการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ อันได้แก่ “ช่วยกันทำคนละนิด พอรวมกัน มันก็เยอะเอง” และทวงถามสำนึกความเป็นคนไทยว่า “มือของพวกคุณ ทำอะไรให้ประเทศดีขึ้นบ้าง” เปรียบเทียบกับตัวเขา

ผมก็หวังว่าจะเป็นคติ สร้างความตระหนักรู้ และเรียกร้องให้พี่น้องทุกท่าน กลับมาสำรวจความพร้อมของตนเอง ว่า “วันนี้ เราได้ทำอะไร ที่เป็นประโยชน์ เพื่อประเทศชาติ หรือส่วนรวมหรือยัง” โดยเฉพาะกับผู้ที่ยังหลงผิดอยู่ ไม่หวังดีอยู่เหมือนเดิม คอยบ่อนทำลาย สร้างสถานการณ์ ประสงค์ร้าย ป้ายสีต่าง ๆ ทุกเรื่อง เหมือนจะต้องการให้กลับไปสู่ความขัดแย้ง ไปสู่วังวนเก่า ๆ เหมือนที่ผ่านมา ผมไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอให้หันกลับมาใช้ชีวิตด้วยศักยภาพของท่านในทางสร้างสรรค์ดีกว่า พัฒนา ปฏิรูปประเทศ ร่วมมือกัน ไม่ใช่ศัตรูกันอยู่แล้ว กฎหมายก็คือกฎหมาย แต่เราเป็นคนไทยด้วยกัน เพราะฉะนั้นขอให้ความร่วมมือกับทางการ ยุติความขัดแย้ง ร่วมมือในการปฏิรูป เดินหน้าประเทศไทยต้องมีกติกา ถ้าจะปฏิรูปให้ได้ ถ้าท่านไม่ยอมรับกติกาเลย ก็ไปไม่ได้อยู่ดี รัฐธรรมนูญจะเขียนอย่างไร ถ้าไม่ทำไม่ร่วมมือก็ไปไม่ได้อยู่ดี ผมบอกไว้ก่อน เพราะประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่รอคอยเรา ประชาคมโลกเขาก็มีการพัฒนาก้าวหน้าไปทุกประเทศยกระดับตัวเองมากขึ้น ๆ เรื่อย ๆ แล้วเราจะรอเขาอยู่อย่างไร แล้ววันหน้าถ้าเขาแซงเราไปแล้ว เขาก็ไม่รอเราแล้ว เราก็จะเสียทั้งโอกาส เสียทั้งตำแหน่ง ในบทบาทที่สำคัญของเวทีการเมือง – เศรษฐกิจโลก อย่างน่าเสียดาย

อีกประการหนึ่งขอขอบคุณ กลุ่ม “มะโน ละเมอ” (Manoramer Group) ที่สร้างสรรค์คลิปและนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ (เมื่อ 30 มีนาคม 2558) ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นมา โดยไม่ได้หวังผลกำไร และเพื่อเตือนคนไทยทุกคนว่า “เราสามารถทำให้ประเทศนี้ ดีขึ้นได้ ขอเพียงทำกันคนละนิด ในแบบที่ตนเองถนัด”

เรื่องความคืบหน้าการริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

เมื่อเช้านี้ (17 เมษายน 2558) มีการสรุปผลงานของรัฐบาลในห้วง 6 เดือน ก็ต่อจาก 3 เดือนแรก ตามแนวทางนโยบาย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ของรัฐบาลได้ประกาศไว้ 11 ด้าน ได้แถลงไปแล้ว กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557) โจทย์ที่สำคัญของประเทศและรัฐบาลคือ การสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติให้ได้ แล้วก็แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่ไม่ได้มีการสร้างความเข้มแข็งไว้เพียงพอ ยังไม่มีความพร้อม ไม่มีมาตรการลดความเสี่ยงต่าง ๆ มาเป็นเวลาเกือบ 10 กว่าปีแล้ว ทำให้ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกนั้น มีผลกระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เราไม่เตรียมการไว้ ก็คงยังทำแบบเดิมมาตลอด วันนี้ต้องแก้ไขทั้งหมด

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล เข้ามาบริหาราชการแผ่นดิน ก็ทำให้เศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วติดลบอยู่ อย่าลืมตัวเลขติดลบไม่ใช่นำตัวเลขปีที่ไม่มีเหตุการณ์มาเทียบไม่ได้ เรารับมาติดลบอยู่ จาก 22 พฤษภาคม แล้ววันนี้เศรษฐกิจโลกก็แย่ลง แต่วันนี้ก็ตัวเลขก็ดีขึ้น โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 เดิมเราตั้งไว้แค่ 2 ก็เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2557) ขยายตัวร้อยละ 0.6 เอง เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าความความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

ในด้านเสถียรภาพของทางด้านเศรษฐกิจ ใน 2 เดือนแรกของปีนี้ มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งดุลการค้าและดุลบริการของประเทศยังคงเกินดุลอยู่ จำนวน 3,960 ล้านบาท และ 2,054 ล้านบาท ตามลำดับ และเมื่อรวมกับดุลเงินทุนแล้ว ประเทศเรายังมีดุลการชำระเงินที่เกินดุลจำนวน 2,889 ล้านบาท ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทอยู่บ้าง แต่ทางแบงค์ชาติ ก็ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด ก็มีมาตรการที่รองรับไว้ตลอดเวลา

ในด้านเสถียรภาพภาคการคลัง รัฐบาลยังคงมีการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าปีที่แล้ว โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557- มีนาคม 2558) จัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 973,952 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.5 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมจะเริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจ SME เหล่านี้ รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หาทางทุกอย่าง ไม่ได้หยุดคิดเลยว่าทำอย่างไร ราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำจะทำอย่างไร การค้าขายภายนอก คือปริมาณมากกว่าเก่า แต่ราคาน้อยกว่าเก่า เป็นประเด็น ก็พยายามจะหาทาง ว่าทำอย่างไร จะใช้ในประเทศได้หรือไม่ อยู่ในตลาดชุมชนบ้างได้หรือไม่ แล้วไปสู่การแปรรูปได้หรือไม่ กำลังทำอยู่ ต้องใช้เวลา ตั้งโรงงานอะไรต่าง ๆ อย่างน้อยก็ ปี ถึงสองปี สามปี ก็จะทยอยมาตามลำดับ

เราก็ได้เร่งรัดจัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ บางอย่างก็ทำไปแล้ว ผลักดันเม็ดเงินผ่านโครงการต่าง ๆ ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินลงสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น เร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างถนนหนทางในพื้นที่ชนบท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ ให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร กระทรวงการคลัง ดูแลเรื่องการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งตอนนี้ขาดสภาพคล่องให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว อันนี้ต้องดูแลธุรกิจขนาดเล็กด้วย การค้าปลีกอะไรต่าง ๆ ก็มีความเดือดร้อน กำลังจะให้เชิญธนาคารพาณิชย์ แล้วก็ธนาคารรัฐมาดูซิว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไร

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมในการที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีกฎ กติกาใหม่ เพื่อจะจัดทำกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับประเทศด้วย และได้รับการยอมรับว่าเราจะต้องปฏิรูปหรือไม่อย่างไร ถ้าประชาชนคิดว่าวันนี้เราดีอยู่แล้ว ผมก็ลำบากใจ ผมคิดว่าปัญหามีมาก ถ้าคนมาอยู่อย่างที่ผมอยู่ จะรู้ว่ามากขนาดไหน ไม่ใช่ข้อแก้ตัวพยายามทำเต็มที่แล้ว ไม่ได้หยุดเลย ก็ยังทำได้เท่านี้ เพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำด้วยเหล่านี้ กำลังเดินมาถูกทาง ที่ให้เราได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ แต่ต้องดูกันว่าจะร่วมมือกันต่อไป อย่างไร แก้ไขอย่างไร Road map ที่ว่าเป็นอย่างไร จะปฏิรูปได้หรือไม่ สำหรับการวางรากฐานที่มั่นคงในทุกมิติ 6 เดือนที่ผ่านมานั้น รัฐบาลดำเนินการไปแล้วเบื้องต้น แล้วก็พร้อมจะส่งต่อให้รัฐบาลต่อ ๆ ไป ถ้าสามารถได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล แล้วก็ยอมรับในกติกา เรื่องการปฏิรูป เราก็สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศได้คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในทุกระดับ

สัปดาห์นี้ ผมขอชี้แจงความคืบหน้าบางประการ ให้พี่น้องได้รับทราบ ดังนี้

ด้านเกษตรกรรม อันนี้สำคัญลำดับต้น ๆ ของเรา ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ปัญหาคือ เกษตรกรมีรายได้น้อย ราคาผลผลิตตกต่ำ ขาดความรู้เรื่องการตลาด น้ำแล้ง ขาดที่ดินทำกินเป็นของตนเอง รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาอย่างครบวงจร และบูรณาการทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปในแนวทางอันเดียวกัน เช่น

- การ Zoning ด้านพืช ปศุสัตว์ ต้องมีการนำร่อง ประมง ก็ต้องมีระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง หรือจะหาอาชีพเสริมอะไรก็แล้วแต่ ก็ได้แก่การนำ MRCF System มาใช้ ได้แก่ M-Mapping คือเรียกว่า “ระบบแผนที่และฐานข้อมูล” ในการบริหารจัดการพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้ง R-Remote Sensing “คือการเข้าถึงข้อมูลระยะไกล” ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างบุคลากรภาครัฐ – เกษตรกร และ C-Community Participation “การมีส่วนร่วมของชุมชน” ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 882 ศูนย์ เป็นของชุมชนเอง มีนักส่งเสริมการเกษตรเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ มีเกษตรกรต้นแบบ มีสินค้าจริง มีแปลงสาธิต และ F-Specific Field Service “มีจุดเน้นเฉพาะ” ไม่ไร้ทิศทาง สร้าง OTOP ให้เข้มแข็ง ก็ต้องเลือกกันมาว่าจะทำอะไร ทำแล้วขายได้ ทำแล้วมีลูกค้า ถ้าทำแล้วไม่มีลูกค้าก็เปล่าประโยชน์ เสียเวลา

- การจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสินค้าท้องถิ่นและสินค้า OTOP และจัดให้มีตลาดชุมชนกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ ในปัจจุบัน เพื่อลดกลไกพ่อค้าคนกลาง สร้างทักษะ ความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม ตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และกำหนดราคาสินค้าในตลาดเองได้ อันนี้เราต้องทำควบคู่ไปกับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ตามยุทธศาสตร์ 10 ปี ก็คือทำทุกปี ทำไปเรื่อย ๆ จะไปจบในปี 2569 ก็เป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่ เราก็จะมองปัญหาน้ำทั้งระบบ จะไปดำเนินการแบบบูรณาการ ทุกกระทรวงเพื่อยุติปัญหาอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นพื้นที่ ไม่เชื่อมโยง ก็ไม่จบกันซะที วันนี้เราจะทำให้จบ ก็ขนาดนี้ยัง 69 เลย งบประมาณเราก็จำกัด

ปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการผลิต น้ำอุปโภคบริโภค การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ต้องทั้ง 3 งานให้ได้พร้อมกัน และปัญหาคุณภาพน้ำ จากแหล่งกำเนิด 22 ลุ่มน้ำ และน้ำที่จะต้องเตรียมการ สำหรับผลักดันน้ำทะเลหนุน ด้วย 5 เขื่อนหลัก กับ 4 ลุ่มน้ำภาคกลาง การฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้ง ระบบโทรมาตร และศูนย์ระบบป้องกันภัยน้ำท่วม โดยคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในสิ้นปี 2558 นี้ เช่น

1. น้ำเพื่อการผลิต ได้แก่ การปรับปรุงระบบชลประทานเดิม 35,000 ล้านไร่ พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ 1.6 ล้านไร่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติ 2,000 กว่าแห่ง สระน้ำในไร่นา 50,000 บ่อ รวมทั้งสระน้ำชุมชนและระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กว่า 1,500 แห่ง ครอบคลุมพื้นประมาณ 2 แสนไร่ เป็นต้น

2. น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้แก่ ประปาหมูบ้าน 2,310 หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชนบท 683 แห่ง จัดหาน้ำดื่ม น้ำบาดาลให้โรงเรียนและชุมชน 700 แห่ง โดยแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งระบบนี้ ได้รับความชื่นชมจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ครั้งที่แล้วมีการจัดวันน้ำโลก ก็จัดที่ประเทศไทยส่วนหนึ่ง เขาเห็นว่าเราเสนอแผนนี้ออกไป เขาพอใจเพราะเขาเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ การเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งหลายประเทศในโลกนี้ยังเข้าไม่ถึงเลย 70 กว่าเปอร์เซ็น เหมือนกัน เขาเห็นของเราเป็นรูปธรรมมากที่สุด อยากให้เราเป็น ตัวอย่าง เป็นแบบอย่างในการเตรียมความพร้อม และป้องกันสภาวะการขาดแคลนแหล่งน้ำของโลกในอนาคตได้ ถ้าเราไม่มีน้ำมาจากหิมะ มาจากน้ำแข็งเราก็ลำบาก เราต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำได้ ประชาชนคนไทยก็จะไม่เดือดร้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นห่วงอยู่แล้ว พูดมาหลายปี รับสั่งมาหลายปีกับเราแล้วว่า เราจะมีปัญหาเรื่องน้ำในอนาคต คนมากขึ้นการเพาะปลูกถ้ายังทำแบบนี้อยู่ ใช้น้ำมาก ต้องแก้ทั้งหมด ทั้งใช้ที่ให้น้อย ใช้น้ำให้น้อย ได้ผลผลิต

ในเรื่องนี้เรื่องการเกษตรสำคัญที่สุด คือเรื่องของการลดต้นทุน วันนี้ผมสั่งการไปแล้วชัดเจนว่าต้องทำให้ได้ภายในปีการผลิตนี้ โดยเริ่มจากสหกรณ์ที่เข้มแข็งก่อน สหกรณ์ต้องเข้าไปดูแล ผมอาจจะจัดเครื่องไม้เครื่องมือให้สหกรณ์ที่เข้มแข็งอยู่แล้วในเวลานี้ ไปรวมกลุ่มมา แล้วก็ทั้งเมล็ดพันธ์ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องจักรเครื่องมืออะไรต่าง ๆ รวมความถึงเรื่องโรงสีขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมความไปถึงโรงอบข้าวอะไรทำนองนี้ ไม่อย่างนั้นไปอยู่กับโรงสีใหญ่ ๆ หมด เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ให้ได้ เพราะฉะนั้น ทุกคนกรุณาไปขึ้นบัญชีสหกรณ์ ให้ได้ เราจะได้ดูแลตามลำดับความเร่งด่วนต่อไป ถ้าเอาพร้อมกันทั้งหมด ผมไม่มีสตางค์ให้อยู่แล้ว ตังก็ไม่พออยู่แล้วที่จะให้แบบเดิมไม่ได้แล้ว

เพราะฉะนั้น เราจะต้องทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรน้ำอย่างเท่าเทียม

ด้านระบบโครงสร้างคมนาคมพื้นฐาน การสัญจรของคนในเมือง ระหว่างเมืองขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและโรงงาน – นิคมอุตสาหกรรม จากแหล่งผลิตสู่เมืองหลวง เมืองสำคัญ เมืองท่า หรือเมืองการค้าชายแดน และเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงเมืองสำคัญของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 7 ปี พ.ศ. 2558–2565 ก็ทำเป็นรายปีไป อันไหนผูกพันได้ก็ผูกพัน อันไหนมีเงินพอ ก็ทำให้จบ ทำนองนี้ มีการร่วมทุนกัน ทั้ง จี ทู จี กับต่างประเทศ และอาจจะลงทุนร่วมกันกับภาคเอกชนขอเราเองด้วย ก็ขอเรียนว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ภายในปี 2558 นี้ มีอะไรบ้าง

1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง จะมีการส่งมอบรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 489 คัน จาก 3,183 คัน ในเดือนกรกฎาคม 2558

2. Motorway 3 เส้นทาง ได้แก่ บางปะอิน – นครราชสีมา (196 กม.) บางใหญ่ – กาญจนบุรี (96 กม.) และ พัทยา – มาบตาพุด (32 กม.) ทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบเส้นทาง เพื่อจะลงมือก่อสร้างทันที ให้พร้อมใช้งานในปี 2562

3. รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล 10 เส้นทาง 464 กิโลเมตร โดยสายสีน้ำเงินตะวันออกเปิดให้บริการแล้วสายสีม่วงเหนือจะเปิดบริการในปีหน้า สายสีน้ำเงินตะวันตกและสายสีเขียวใต้ อยู่ระหว่างก่อสร้าง จะแล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมใช้งานในปี 2563 ส่วนสายที่เหลือ 6 สาย จะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน ตามกฎหมายจนแล้วเสร็จในปี 2563 ทั้งหมด

4. โครงข่ายรถไฟทางคู่ระหว่างเมือง ระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง 903 กิโลเมตร ได้แก่ เส้นทางฉะเชิงเทราคลอง 19 แก่งคอย 106 กิโลเมตร เส้นทางมาบกะเบา ถนนจิระ 132 กิโลเมตร เส้นทางถนนจิระ ขอนแก่น 185 กิโลเมตร เส้นทางลพบุรี ปากน้ำโพ 148 กิโลเมตร เส้นทางประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 167 กิโลเมตร เส้นทางนครปฐม หัวหิน 165 กิโลเมตร ทั้งหมดจะเริ่มก่อสร้างในปี 2558 โดยประมาณ และจะแล้วเสร็จในปี 2561

5. ระบบขนส่งโดยสารทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สามารถรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้ 200,000 คนต่อวัน และเชื่อมโยงการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทได้ มีการยกระดับท่าเทียบเรือ ทั้ง 19 แห่งให้เป็น “สถานีเรือ”

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล อันนี้ก็ขอความกรุณาว่าอย่าขัดแย้งกันมากเลย เราพยายามที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ เยียวยาให้สบายใจ ถ้าเราไม่สร้างตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีก ประตูการค้าฝั่งอันดามันเราจะไม่มีแล้วก็เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าสู่ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาไม่ได้

ต่อไปก็คือโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A ท่าเรือแหลมฉบังโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 12.5 ล้านคนต่อปี และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานทหารอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 3 เป็นต้น รวมทั้ง ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟระหว่างไทย จีน ไทย ญี่ปุ่น ผมได้เรียนให้พี่น้องทราบเป็นระยะ ๆ แล้ว

โครงการเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเสมือน “เส้นเลือด” ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของเราทั้งภายในและระหว่างประเทศ รัฐบาลนี้ได้ริเริ่ม เร่งรัด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้ คือ ต้องบอกประชาชนให้ทราบไว้ก่อนไม่มาบอกทีหลัง ทำอะไรต้องบอกก่อนแล้วก็มั่นใจว่าถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นสิ่งที่ดี ถ้ามาบอกทีหลังก็เหมือนเราไปงุบงิบ ๆ ทำ ไม่ใช่ ผมก็บอกมาตลอดก็ขอให้เข้าใจด้วย เราจะต้องยกฐานะขีดความสามารถในการแข่งขันของเราให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคในเวทีโลกให้ได้

การจัดตั้งศูนย์บริการด้านธุรกิจ (One Stop Service) นั้น เราก็ได้ “พลิกโฉม” การให้บริการภาครัฐ ที่เคยเป็นอุปสรรควงจรธุรกิจต่าง ๆ ขจัดช่องทางการทุจริตได้ด้วย การจ่ายเงินใต้โต๊ะของเจ้าหน้าที่บางส่วน อันนี้จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด เราจะเปิดให้บริการข้อมูลอำนวยความสะดวกมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในหลากหลายช่องทาง

ขอเรียนอีกทีว่า ตรงนี้หลายท่านก็ยังบอกว่าไม่รู้อะไรที่ไหนอย่างไร ได้ยินแต่พูดแต่ไม่รู้จะไปไหน นี่ผมพูดให้ฟังแล้ว ได้แก่ 1. ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจและการลงทุนมากกว่า 20 หน่วยงานร่วมบริการให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจจะเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุน การจดทะเบียนนิติบุคคล การขออนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว อันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดตั้งอยู่

2. ศูนย์บริการต่อวีซ่าใบอนุญาตทำงาน (One - stop Service Center for Visas and Work Permits ) ให้บริการต่ออายุวีซ่า การขอใบอนุญาตทำงาน ขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) สำนักงานตรวจสอบคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงานร่วมให้บริการ

3. ในเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาค 6 แห่ง อันนี้ถ้าใครจะไปลงทุนต่างจังหวัดก็มีอยู่ 6 แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี ก็จะให้บริการข้อมูลตลอดจนรับคำร้องและพิจารณาอนุมัติตามที่ได้รับมอบอำนาจ

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น ในการแจ้งผลงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกพวกทุกฝ่ายอย่างดียิ่งก็จะเป็นการเริ่มต้นในการวางรากฐานของประเทศที่ดี ที่มั่นคง ในทุกมิติ ขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หวังว่าจะได้รับการสานต่อ จากทุก ๆ รัฐบาลต่อไป โดยพี่น้องคนไทยทุกคน ข้าราชการทุกท่าน ต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของชาติ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยครับ

อีกเรื่องหนึ่งอยากจะคุยกับพวกเราเท่านั้น ไม่ได้ไปตำหนิติเตียนใครมีคนเขียนมาในสื่อ หนังสือพิมพ์ ผมก็อ่านมาก็เข้าท่าดีเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเห็นเป็นอย่างไร เขาบอกว่านิสัยที่ไม่ดี ๆ ของคนไทยก็มีอยู่ส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่ดีอยู่แล้ว ดีมากกว่าไม่ดี ไม่อย่างนั้นก็เราคงเป็นประเทศไทยมาถึงทุกวันนี้ไม่ได้ ส่วนที่ไม่ดีแต่สำคัญหรือไม่ ไม่รู้ ท่านลองฟังดู

1. ไม่ชอบศึกษาอะไรที่เป็นรายละเอียด ที่มีปีกย่อยมาก ๆ คือ ไม่คิดแล้วก็เร่งรีบวิจารณ์ไปก่อน เช่น พูดเรื่องภาษีก็โวยมาก่อนว่าเก็บเงินอีกแล้วอะไรทำนองนี้ ไม่ดูว่าจะดีหรือไม่ดี จำเป็นต่อประเทศหรือไม่ ประเทศจะพัฒนาได้อย่างไร พอเห็นพาดหัวข่าวจากสื่อที่ค่อนข้างจะเลือกข้างบ้างอะไรบ้างหรือหัวเว็บไซต์ต่างก็ด่ารัฐบาลบ้าง ด่าคนคิดบ้าง คือยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำเพื่ออะไร บางทีมีวาทกรรม เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังวาทกรรม

2. นักการเมืองที่เป็นนักเลือกตั้ง คนดี ๆ มากแต่บางคนก็ยังใช้วิธีการเดิม ๆ อยู่ วัน ๆ ก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าใครจะพลาดตรงไหนจะเก็บคะแนนได้ตรงไหนแล้วก็ฉวยโอกาสโจมตีทุกคนที่พลาด ไม่ว่าจะนักการเมืองด้วยกัน ไม่ว่าจะรัฐบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่ตั้งใจจะมาทำความดีก็ด่าไปหมด ใช้วาทกรรมเจ็บ ๆ

วันนี้รัฐบาลพยายามจะทำเพื่อคนจนก็มาหาว่ารัฐบาลแกล้งคนจน ไม่มีจะกินอยู่แล้ว เอาแต่ขูดรีด เก็บภาษี ซึ่งก็ยังไม่ได้ไปเก็บตรงไหนเลย ถ้าเราต้องการให้ประเทศก้าวหน้าต้องปฏิรูปคนสองพวกนี้ก่อน นิสัยไม่ดี คือ นิสัยไม่ศึกษาอะไรให้ละเอียดแล้วก็ตำหนิติเตียน อันที่สองก็คือ ไม่นึกถึงสังคมส่วนรวม

สังคมไทยตกอยู่ในสังคมวาทกรรม เชือดเฉือนด้วยถ้อยคำมากกว่าให้โอกาสพิสูจน์การทำงาน ประเทศต้องการเงินงบประมาณไปทำให้ประชาชนเติมในสิ่งที่ขาด สร้างความเข้มแข็ง ทำอย่างไรคนยากจนไม่เหลื่อมล้ำ เป็นธรรมอะไรเหล่านี้ ไม่ให้เดือดร้อนก็กลับไปพูดเป็นวาทกรรมว่า ก็อุตสาห์หาเงินซื้อบ้านมาแทบตายยังจะมาเก็บภาษีบ้านเราอีก อย่างนี้ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ หรือรู้หรือยังว่าที่เขาพูด ๆ กันออกมาเป็นการเสนอให้คิดแล้วตัวเองดูหรือยังว่าเก็บจากใคร เก็บเท่าไหร่ เก็บเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยก็ว่าไปก่อน เพราะไม่ได้ดูตัวเอง อะไรที่เสียก็ไม่ยอมทั้งสิ้น แล้วไปสร้างวาทกรรมผิด ๆ ออกมา แล้วก็ติไว้แล้วประเทศชาติจะไปตรงไหน สร้างแนวร่วมว่าไปก่อน

รัฐบาลนี้ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็ต้องการความร่วมมือในการแก้ปัญหา ท่านอย่าไปสร้างความเข้าใจผิด ไม่คำนึงถึงผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน

เรื่องภาษี ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เป็นเรื่องส่วนรวมของประเทศ คนไทยหลายคนไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องภาษี แต่เมื่อถามดูว่าเทียบกับรถคันแรก จำนำข้าว พอแต่ละคนได้ประโยชน์ ส่วนรวมเสียประโยชน์ วันนี้ไม่เห็นมีใครพูดถึง ชื่นชมด้วยซ้ำไปว่าทำดีเพื่อประชาชน เสียหายเท่าไหร่ไปดู

อันตรายนะครับ นักการเมืองเหล่านี้ ก็พยายามจะทำไปสร้างความนิยมส่วนตัวแล้วก็ของพรรคการเมืองอะไรก็แล้วแต่ ด้วยการใช้วาทกรรม ผมว่าเลิกสักทีใช้วาทกรรมที่ฟังดูแล้วแปลก ๆ ไม่รู้จะทำอะไร มีหลายคนพูดแล้วว่าต้องทำอย่างไรให้คนจนมาอยู่กับเราให้ได้ อันที่สองจะทำอย่างไรให้สื่อมาอยู่กับเราให้ได้ มีคนพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเราจะชนะทุกอย่าง ซึ่งผมไม่ได้ใช้แบบนั้น เพราะฉะนั้น อย่าไปสร้างวาทกรรมว่าคนจนจะได้ลืมตาอ้าปากสักที ให้ราคาข้าว ราคาผลิตผลเกษตรสูง ๆ หรือให้ไปผ่อนรถคันแรกคืนภาษีให้เหล่านี้แล้วก็บางคนเขาบอกว่าจะไม่ให้คนจนมีโอกาสหรืออย่างไร ไม่มีโอกาสที่จะขับรถเลยหรืออย่างไรแล้วขับได้หรือไม่ ผ่อนเขาไหวไหม ในเมื่อตอนเองยังไม่ได้สร้างรายได้กับเขาเลยแล้วไปให้เขาซื้อก่อนจะเป็นอย่างไร Demand กับ Supply ก็เป็น Demand เทียมทั้งหมด ขยายโรงงานไปมากมายแล้ววันนี้ขายได้น้อยลงก็บอกว่าเป็นความผิดของรัฐบาลเข้าไปอีก ทั้ง ๆ ที่ขยายสมัยใครก็ไม่รู้ไปหามา ขยายเพราะรถคันแรกบางคนก็ซื้อกันมาก ซื้อกันมากก็ต้องขยายโรงงาน

วันนี้พอไม่มีสตางค์ซื้อต้องมายึดคืนกันหมดแล้วทำอย่างไร แต่เสียเงินไปแล้วรายละแสนเท่าไหร่ละ ก็โอเคเขาบอกว่ากลับไปให้ประชาชน ผมถามว่ากลับไปที่ประชาชนจริง ๆ ทั้งหมดเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นไม่มีระบบอะไรที่จะสร้างความปรองดองในประเทศได้ ไม่มีระบบการปกครองใดทำให้ประเทศเจริญได้หากคนในชาติยังไม่ได้รับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตน แนวคิด ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วนต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือต้องศึกษารายละเอียดให้มากขึ้น ฟังก่อนพูด คิดก่อนทำแล้วก็คำนึงถึงส่วนรวมมาก่อนส่วนตนแล้วก็สิ่งใดที่เป็นการขัดขวางความเจริญของประเทศก็ไม่สมควรทำ

รัฐบาลจะจับตาดูบุคคลเหล่านี้ว่าเขาทำให้ประเทศชาติเสียหายหรือเปล่า อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูกัน เพราะฉะนั้น ประชาชนช่วยกันดูด้วย ช่วยกันพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเขาพูดมาเป็นจริงหรือไม่ แล้วผมพูดมาจริงหรือไม่ไปดูว่าเกิดขึ้นตรงไหนบ้าง อันไหนเกิดก่อน อันไหนเกิดหลัง อันไหนต้องเกิดระยะยาว เกิดพร้อมกันไม่ได้หรอกครับ เพราะว่า หมักหมกมายาวนาน เพราะฉะนั้นเราจะทำเรื่องเหล่านี้ให้เป็นจริงจัง สำเร็จ เพื่อประชาชน ประเทศชาติการปรองดองถึงจะเกิดขึ้น ต้องช่วยกันรัฐบาล ข้าราชการ ประชาชนแล้วก็คำว่า สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่เคารพกฎหมายศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำคัญประกอบกันทั้งหมด

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

                                                                                                  ------------------------------

                                                                                                    ที่มา : http://www.thaigov.go.th/