ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกงสุลด้านงานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ News

ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกงสุลด้านงานคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ