ประกาศ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ด้านงานตรวจลงตรา News

ประกาศ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ด้านงานตรวจลงตรา