ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ด้านงานตรวจลงตรา News

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล ด้านงานตรวจลงตรา