ประกาศ : ปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมงานกงสุล News

ประกาศ : ปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าธรรมเนียมงานกงสุล

 

 

Announcement on Visa Fees and Legalization Adjustment

          This adjustment of visa fees and legalization fees is made in accordance with the current exchange rate, which will be effective on 22 April 2019

 

Visa Fees
1.     Diplomatic / Official / United Nations laissez-passer  Gratis  
2.     Transit visa     
       2.1.          Single Transit  4,000 PKR
       2.2.          Double Transit 8,000 PKR
       2.3.          Triple Transit  12,000 PKR
3.     Tourist visa    
       3.1.          Single Entry (3-month-validity)  5,000 PKR
       3.2.          Multiple Entries (6-month-validity)  25,000 PKR
4.     Non-Immigrant visa    
       4.1.          Single Entry (3-month-validity)  12,000 PKR
       4.2.          Multiple Entries (1-year-validity)  25,000 PKR
       4.3.          Multiple Entries (3-year-validity)  50,000 PKR
Legalization Fees
1.     E-Passport  5,000 PKR
2.     Legalization  2,500 PKR
3.     Endorsement     500 PKR
4.     Thai Document Attestation  2,500 PKR

 

ไฟล์แนบ