วีดีทัศน์เรื่อง "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" 

ดูทั้งหมด

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุชาติ เลียงแสงทอง ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ นายมัมนูน ฮุสเซน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงอิสลามาบัด

Plots No.1-20 Diplomatic Enclave-1
Sector G-5/4,Islamabad, Pakistan

 Tel. (92-51) 843-1270 - 80  

  Ext. 1122#,1166# For Visa Section                                                                     Ext. 1112# For any other information                                                                 เบอร์สายด่วน  (+92) 0315 900 9949                                                                     Fax. (92-51) 843-1288,843-1291

Email:                                                     royalthaiembassyislamabad@gmail.com

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
  • Thailand Tourism Directory
  • ThailandPresents
  • TCEB (TH)
  • มูลนิธิไทย
  • เว็บศูนย์ให้บริการข้อมูลธุรกิจไทยในปากีสถาน
  • Facebook : Thai Students Union, Islamabad Pakistan
  • tatnews