บริการ

Authorized Visa Drop Box Agents in 2017 - 2018

The Authorized Visa Drop Box Facility Agents of the Royal Thai Embassy, Islamabad until 17 April 2018 are as follows:

        1.    AEG Travel Services

        2.    Avantgarde Travel (Pvt) Ltd.

        3.    Ayaan Travel Time Tours

        4.    Desire Holidays Pvt Ltd.

        5.    Gerrys International (Private) Limited

        6.    Jamal Sons

        7.    Matchless International

        8.    Omar Travels

        9.    Sunrise Holidays Travel and Tours (Pvt.) Ltd.

        10.     Super Crown International Travels (Pvt.) Ltd.

        11.     Thai Airways International, Islamabad

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                           As of 21 August 2017

Attach File