กระทรวงการต่างประเทศ

ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

77 Tran Quoc Thao Street,
District 3,Ho Chi Minh City 
โทร 
(8428) 3932-763-8 กด 0
โทรสาร (028) 3932-6002

หมายเลขฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการและวันหยุด)
(+๘๔)๓๖-๖๓๓๒๐๗๑

Facebook : https://www.facebook.com/RTCG.HCMC

E-mail: thaihom@mfa.go.th

LINE : @rtcg.hcmc