ประกาศ : ประกาศวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประจำปี 2563 News

ประกาศ : ประกาศวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประจำปี 2563