ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ร่วมเป็นประธานเปิดงานงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าไทย News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ร่วมเป็นประธานเปิดงานงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าไทย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม หรือ Thai Business Association (TBA)  นำโดยนายณรงค์  สุ่มมาตย์ ประธาน TBA ได้จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงสินค้ารายการแรกของ ปี 2559 ที่สนามกีฬาเหงี๋ยนยู  โดยมีกงสุลใหญ่ พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เป็นประธานในการเปิดงาน   งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าไทยครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคและความนิยมสินค้าไทยในเวียดนามแล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม   ภายในงานมีบูธที่เข้าร่วมประมาณ 80 กว่าร้าน โดยมีสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ อาหารเครื่องดื่ม และสินค้ายอดนิยมจากประเทศไทย