ข่าวและกิจกรรม : เข้าร่วมการประชุมธุรกิจและการลงทุนฟูก้วกประจำปี 2559  News

ข่าวและกิจกรรม : เข้าร่วมการประชุมธุรกิจและการลงทุนฟูก้วกประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมธุรกิจและการลงทุนของเกาะฟูก๊วก จังหวัดเกียนยาง ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมการท่องเที่ยวเวียดนามและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเกียนยาง  

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนและกลุ่มธุรกิจด้านท่องเที่ยวในเกาะฟูก้วก รวมถึงการส่งเสริมการเติบโตของภาคเศรษฐกิจของเกาะไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายหลังการประชุม รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ไปเยี่ยมเยือนตำรวจน้ำภาค 4 เกาะฟูก้วก จังหวัดเกียนยาง ในโอกาสปีใหม่เวียดนามและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในอนาคต