ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดเกียนยาง News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดเกียนยาง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 นางสาวพรรณพิมล สุววรณพงศ์ กงสลุใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดเกียนยาง จำนวน 2 หลัง แก่ครอบครัวนาย Vi Van De และครอบครัวนาย Nguyen Hoai Thanh

โดยบ้านทั้งสองหลัง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์ บริจาคเงินมูลค่า 50 ล้านด่ง แก่สหพันธ์องค์กรมิตรภาพนครโฮจิมินห์และสหพันธ์องค์กรมิตรภาพจังหวัดเกียนยาง เพื่อนำไปช่วยสนับสนุนการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ทั้งสองครอบครัว ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว สะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนาม และนับเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ