ข่าวและกิจกรรม : เข้าร่วมงานการกุศลของสมาคมผู้ป่วยยากไร้ประจำนครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : เข้าร่วมงานการกุศลของสมาคมผู้ป่วยยากไร้ประจำนครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 กงสุลใหญ่พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เข้าร่วมงานการกุศลประจำปีจัดโดยสมาคมผู้ป่วยยากไร้ประจำนครโฮจิมินห์ที่สถานีโทรทัศน์ HTV โดยงานการกุศลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยที่ยากจน  ในกิจกรรมครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์ได้ร่วมกันบริจาครวมเป็นเงิน 435 ล้านด่งให้แก่สมาคมผู้ป่วยยากไร้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจน