ข่าวและกิจกรรม : ตัวแทนจากจังหวัดบาเหรียะ-หวุงเต่า เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : ตัวแทนจากจังหวัดบาเหรียะ-หวุงเต่า เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. นาง Le Thi Tan Tienผู้อำนวยการกรมสัมพันธ์ต่างประเทศ จังหวัดบาเหรียะ-หวุงเต่า พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้    น.ส.พรรณพิมล สุพรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์  ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสนี้ ได้หารือในประเด็นความร่วมมือ อาทิ การเปิดสอนภาษาไทยให้กับข้าราชการเวียดนามที่จังหวัดบาเหรียะ-หวุงเต่าและการทาบทามขอจัดทำความตกลงบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดบาเหรียะ-หวุงเต่ากับจังหวัดระยองเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างจังหวัดไทย-เวียดนาม