ข่าวและกิจกรรม : ตัวแทนจังหวัดเตี่ยน ยาง(Tien Giang) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : ตัวแทนจังหวัดเตี่ยน ยาง(Tien Giang) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นาย Luu Van Phi ผู้อำนวยการกรมสัมพันธ์ต่างประเทศจังหวัดเตี่ยน ยาง (Tien Giang) พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.พรรณพิมล สุพรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

ณ สถานกงสุลใหญ่  พร้อมกันนี้  นาย Luu Van Phi ได้เชิญชวนให้นักลงทุนชาวไทยเข้ามาลงทุนในจังหวัดเตี่ยนยาง (Tien Giang) โดยเฉพาะในช่วงที่ไทยและเวียดนามกำลังเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนภายในสิ้นปีนี้