ข่าวและกิจกรรม : โพสต์พับบลิชชิ่งจัดสัมมนา “Bangkok-Ho Chi Minh Bridge to the Silk Road of ASEAN” News

ข่าวและกิจกรรม : โพสต์พับบลิชชิ่งจัดสัมมนา “Bangkok-Ho Chi Minh Bridge to the Silk Road of ASEAN”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 กงสุลใหญ่พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา “Bangkok-Ho Chi Minh  Bridge to the Silk Road of ASEAN” จัดโดยบริษัทโพสต์พับลิชชิ่ง ร่วมกับบริษัทเอกชนของไทย ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ไซง่อน นครโฮจิมินห์ โดยการสัมมนานี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยในประเทศกลุ่มประเทศ CLMV  ผู้ร่วมการสัมมนาฝ่ายไทย อาทิ  คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บมจ.อมตะ คอร์เปอเรชั่น