ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกับชุมชนไทยในภาคใต้เวียดนามจัดงานเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกับชุมชนไทยในภาคใต้เวียดนามจัดงานเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ฯ นำโดยกงสุลใหญ่พรรณพิมล สุวรรณพงศ์ พร้อมด้วยชุมชนชาวไทยในภาคใต้ของเวียดนาม รวม 40 คน ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายปัญญรักษ์  พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมทั้งถือโอกาสแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตปัญญรักษ์ฯ ที่จะกลับไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทย