ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะรองประธานคณะกรรมการประชาชน นครโฮจิมินห์ ในโอกาสพ้นหน้าที่ News

ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะรองประธานคณะกรรมการประชาชน นครโฮจิมินห์ ในโอกาสพ้นหน้าที่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้าเยี่ยมคารวะและอำลานาย Le Van Khoa สมาชิกคณะกรรมการพรรคและรองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ในโอกาสพ้นหน้าที่   ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความชื่นชมกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามที่มีความใกล้ชิดแนบแน่นรวมถึงความสัมพันธ์ในลักษณะ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา  ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมสองประเทศอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเดือนกรกฏาคม 2558 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และการลงนามในความตกลงบ้านพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและนครโฮจิมินห์

ฝ่ายไทยและเวียดนามเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งจะเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองเพื่อตอบรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 นี้